Vi erbjuder i samarbete med Träningskonsulten möjligheten att göra följande test till subventionerade priser:

  • Tröskeltest (Mjölksyramätningar)

Syfte: Att plocka fram dina pulszoner för effektiv träning
Genomförande: Testcykel eller löpband
Tidsåtgång: 60 minuter
Pris: 1290 kr
Beskrivning av testet: Med hjälp av laktatmätningar (stick i fingret) mäts mjölksyran i blodet vid olika belastningar. Utifrån dessa värden får du sedan fram dina individuella pulszoner för låg, mellan och högintensiv träning. Ännu mer exakta värden än submaximalt test.

  • Maxtest (Syreupptagningsförmåga)

Syfte: Att ta fram maxpuls samt syreupptagningsförmåga
Genomförande: Testcykel eller löpband
Tidsåtgång: 60 minuter
Pris: 1090 kr
Beskrivning av testet: Testet utförs med mask. Här får du fram din maxpuls och din maximala syreupptagningsförmåga, max VO2. Enkelt sagt så mäter du din kondition.

  • Dubbeltest

Syfte: Tröskeltest + maxtest. Se information om testerna ovan.
Genomförande: Testcykel eller löpband
Tidsåtgång: 90 minuter
Pris: 1690 kr

  • Fälttest (Mjölksyramätningar)

Syfte: Att ta fram dina pulszoner för effektiv träning
Genomförande: Utomhus på löparbana
Tidsåtgång: 30 minuter, flera samtidigt
Pris: 900 kr
Beskrivning av testet: Testet uförs på löparbana där du springer på en bestämd belastning. Med hjälp av laktatmätningar (stick i fingret) mäts mjölksyran i blodet vid dessa belastningar. Utifrån dessa värden får du sedan fram dina individuella pulszoner för låg, mellan och högintensiv träning.